Byvandring
På tur i "forstadsjunglen" 4. september kl. 14