foraar

Museet og arkivets samlinger ville ikke eksistere uden genstande, arkivalier - dvs. skriftlige kilder og dokumenter - og fotografier. Vi er derfor meget interesserede i at modtage ting, som kan fortælle om Greveegnen fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. De genstande, fotos og arkivalier, som museet og lokalarkivet samler og bevarer for eftertiden, er grundlaget for at fortælle om områdets historie. Derfor er det vigtigt, at genstandene har proveniens. ´Det vil sige, at vi skal kende genstandens oprindelse og historien om dens brug.

Vi kan være interesserede i alt lige fra fiskeriredskaber, beklædning og håndarbejde til industrielle genstande. Familiefotos, portrætter, billeder af bygninger og landskaber i og omkring Greve, samt dokumenter. Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl. Vi vil ofte også spørge til, om du ligger inde med fotos af den tidligere bruger eller ejer eller af arkivalier, der på anden måde belyser historien.

 

Sådan gør du

Inden du tager genstande, fotografier eller arkivalier med til museet eller arkivet skal du lave en aftale med museets og lokalarkivets arkivar. Vores personale ved indgangen har ikke bemyndigelse til at tage imod ting fra publikum uden forudgående aftale. Du risikerer derfor at skulle slæbe tunge eller omfangsrige genstande med hjem igen, hvis du kommer med dem på en søndag uden foregående aftale.

Når museet eller arkivet har sagt ja til at modtage dine genstande, fotos eller arkivalier, udfyldes en indkomstseddel med oplysninger om hvor tingene stammer fra, og hvem der har brugt dem. Du skriver også under på, at Greve Museum og Lokalarkiv bliver ejer af det afleverede.

Kontakt
Mikkel Hansen Stage, arkivar:
Telefon: 43 40 40 36
Mail: mihs@greve.dk

Camilla Mølskov Larsen, registrator af museumsgenstande:
Telefon: 40612953
cml@greve.dk