samlinger banner

Samlingerne - udgangspunktet for Greve Museum og Lokalarkivs arbejde

Samlingerne, det vil sige de genstande museet og arkivet ejer, er museets kerne og dermed udgangspunkt for museets arbejde. Gennem hele sit virke har Greve Museum og Lokalarkiv indsamlet og modtaget genstande, fotos og arkivalier (dokumenter og andre skriftlige kilder), som knytter sig til områdets historie. I dag består samlingerne af omkring 10.000 genstande, hvoraf kun en lille del kan ses i museets permanente udstillinger. Resten befinder sig på magasin til brug i skiftende særudstillinger og som dokumentation for eftertiden i arkivet. 

Hovedparten af samlingerne er indkommet som gaver fra borgere i Greve Kommune. I enkelte tilfælde er samlingerne blevet forøget gennem køb. Uanset indkomstmåde registreres alle genstande, arkivalier og fotos, så oplysninger om deres brug og historie gemmes. Når en genstand bliver del af museets eller arkivets samlinger, vil den for altid være offentligt eje.

Gå på opdagelse i Greve Museum og arkivs samlinger
I det seneste årti har den elektroniske registrering afløst tidligere tiders håndskrevne protokoller og kartotekskort. Det har betydet væsentligt bedre søgemuligheder og gjort det muligt at få overblik over de voksende samlinger. Det er nu muligt at se en stor del af Greve Museum og arkivs samling i kulturarvsstyrelsens database Mussam (Museernes Samlinger). Det betyder, at du kan gå på opdagelse i Greve Museum og lokalarkivs samling uanset, hvor du befinder dig:

Greve Museums samling på Mussam

  Dog er det ikke alle arkivets og museets genstande arkivalier (dokumenter og andet skriftligt materiale) og fotos som er tilgængelige gennem Mussam, og du er altid velkommen til at kontakte Greve Museum og Lokalarkiv i åbningstiden, hvis du har brug for hjælp til at finde netop det du søger efter.