Greve kulturarvskommune luftfoto

Greve Kommune er kulturarvskommune 2015-2018

Greve Kommune er en forstadskommune, og har ikke domkirker eller andre store elementer af klassisk kulturarv. Men Greve har noget andet: 8,5 km kyststrækning, som rummer kulturarvslevn fra et blomstrende bade- og ferieliv, deri sin tid aldrig var set magen.

I sensommeren 2015 ansøgte Greve Kommune Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania om at blive Kulturarvskommune. Baggrunden for ansøgningen var dels at afdække kulturarven langs Strandvejen, og dels at undersøge, om kulturarven kan spille en aktiv rolle i forhold til bosætning, turisme og erhvervsliv.

Henover vinteren og foråret har Greve Kommune foretaget en kortlægning af 16 steder langs Strandvejen, som hver især indgår i fortællingen om kystlivet i Køge Bugt. Som afsæt for kortlægningen har Greve Museum formuleret en bærende fortælling, som helt overordnet beskriver de mest markante steder og hændelser, som har præget Strandvejsstrækningen og kysten.

I efteråret begynder arbejdet med at formulere en vision for kulturarven langs Strandvejen. Målet er, at kulturarven kan understøtte en stærk identitet for kommunen, samt styrke turisme, bosætning og erhvervsliv.

Over det kommende år udarbejder Greve Kommune endvidere forslag til Kommuneplan 2017-2029. I den forbindelse skal kommunen udpege de områder, som kan karakteriseres som vigtige kulturmiljøer. Hidtil har landsbyerne Greve, Kildebrønde, Mosede, Tune og Karlslunde samt Gjeddesdal Gods udgjort kommunens kortlagte kulturmiljøer. Som noget nyt udpeges hele Strandvejsstrækningen nu som kulturmiljø. Udpegningen betyder i praksis, at der fortsat skal være fokus på at bevare særlige strukturer og bebyggelsestyper.

I efteråret 2015 vedtog Byrådet endvidere en helhedsplan for Strandvejsområdet. Helhedsplanen danner grundlag for fire nye lokalplaner for Strandvejsstrækningen. Den første, for Hundige, er aktuelt i offentlig høring. Det forventes, at forslag til Kommuneplan 2017-2029 kommer i offentlig høring i starten af 2017.

Greve Lokalarkiv på Greve Museum har været med til at udarbejde den grundlæggende kulturhistoriske fortælling. Hvis du har lyst til at læse med, så klik på linket i højre side for at downloade dokumentet.

Hvis du ønsker at give din mening til kende, komme med gode råd eller ønsker, så har du nu mulighed for det ved at klikke på linket: Din mening