Tune kursuscenter

Fra folkehøjskole til landboskole

Da Christian Richard (den første forstander på Gjøes folkehøjskole) havde forladt skolen, kom en ny forstander til, der fik bedre tag på de unge fra landet, og skolen blev nu gjort til landbrugsskole. For at understrege det højskoleagtige fik den navnet Tune Landboskole.

Den nye forstander hed A. Svendsen, der sammen med sin ven og kollega Chr. Christensen, som også blev ansat på højskolen, kom fra Hindholm Højskole. For ikke helt at opgive højskolestemningen oprettedes sideløbende med landbrugsskolen en afdeling som almindelig folkehøjskole, og eleverne fra begge afdelinger havde fælles morgenandagt og mødtes til foredrag. Da denne afdeling fik færre og færre elever, blev den nedlagt.

Mejerikursus for kvinder

Svendsen var en mand af mange idéer. For også at tilgodese oplysningen hos pigerne oprettede han et mejerikursus, hvor de kunne gå på skolen i september og oktober, når skolen var lukket for karlene. Denne mejerskeuddannelse ophørte i 1891. Her på egnen blev oprettet fire andelsmejerier mellem 1890 og 1900, og i takt med at andelsmejerierne vandt fodfæste, var der ikke brug for kvindelige mejersker på gårdene.

Elev åbner Danmarks første andelsmejeri

En af landboskolens elever, Jakob Stilling-Andersen, fik stor betydning her i landet. Under hans ophold på landboskolen oprettede forstander Svendsen et forsøgsmejeri. Her kunne egnens husmænd aflevere deres mælk og få bedre smørprodukter end det foragtede bøndersmør. Forsøgsmejeriet inspirerede Jakob Stilling-Andersen og i 1882 oprettede han Danmarks første andelsmejeri i sin hjemby Hjedding ved Varde. Selv udtalte han følgende om sin inspiration fra Tune Landboskole:

"Vi tog derfra med nye tanker og idéer, hver for sig sikre på at udrette noget stort for vores lille fædreland".

Tune Landboskole i dag

I dag er Tune Landboskole et kendt kursussted "Tune Kursuscenter". Tune kursuscenter er imidlertid også del af Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, der er et læringssted for unge, som bliver afklaret i forhold til uddannelse og arbejde igennem praktiske arbejdsopgaver.