Kommunevaaben_topbillede1

Da Greve kommunevåben fik sin knude

Ved kommunalreformen i 1970 blev 1388 små kommuner slået sammen til 275 større. En af de nye storkommuner var Greve. I 1972 opførte Greve en ny administrationsbygning og ville i den forbindelse gerne have et kommunevåben til at udsmykke bygningen med. Kommunen sendte samme år et forslag til Indenrigsministeriet. Det var tegnet af Aage Wulff, våbenmaler ved De Kongelige Ordners Kapitel.

Kommunalbestyrelsen havde vedtaget forslaget med følgende begrundelse:

"Våbenet kan beskrives således: I blåt felt en heraldisk, firkantet sølvknude, og kan motiveres således: Greve er beliggende i Hedeboegnen, berømt for sin 'hvidsyning', der her er gengivet som en heraldisk knude. Den blå farve hentyder til kommunens beliggenhed ved Køge Bugt, og farven findes endvidere i kommunens 'sportsfarver'"

Statens heraldiske konsulent, Paul Warming, skulle også vurderer forslaget. Han brød sig ikke om sølvknuden og mente, at våbenet var for feminint.

Våbenskjold skal være maskuline

Forslaget kom ifølge Warming for tæt på en engelsk slægts våben, som også var blåt med en hvid eller sølvfarvet heraldisk knude. Desuden var Warming heller ikke begejstret for ideen om, at figuren skulle repræsenterer motiverne i Hedebosyningerne. Pyntesyning var i Warmings øjne en kvindelig beskæftigelse, der virkede disharmonisk i et våbenskjold. Et våbenskjold skulle udstråle noget maskulint. Desuden var Hedebosyningen ikke noget specielt for Greve kommune. Hedeboegnen (Heden) omfattede hele sletten mellem Roskilde, Køge og København og dermed mere end Greve kommunes område, argumenterede han.

Et spadestik i den gode jord

En spade stukket i jorden. Farven på spaden skulle helst være sort eller guld, således at våbenet også symboliserede, hvorledes landbrugsvirksomheden gør jorden til guld - eller i hvert fald helst skulle gøre det.

Warming begrunder sit forslag med, at det var jordprøver fra Karlslunde mark, taget i 1805, der danner grundlag for taksering af al jord i Danmark. Jordprøverne blev taget med en spade. Det var dansk landbrugshistorie, mente konsulenten. Det gjorde Greve til noget ganske særligt i Danmark på dette område, og det burde symboliseres i det nye kommunevåben. På trods af Warmings indvendinger og forslag blev Greves kommunevåben den firkantede knude af sølv på blå baggrund.

Knuden – et symbol på kunsthåndværk og sammenhold

Heraldikeren Sven Tito Achen har i sin beskrivelse af Greves kommunevåben en ekstra fortolkning af våbenets knude og fletværk:

”Motivet er hentet fra Hedebosyningen, specielt den såkaldte ”hvidsyning”, som helt op i dette århundrede var karakteristisk for egnen. Figuren, kaldet en ”knude”, står dels for det gamle kunsthåndværk og dermed egnens historie, dels kan den opfattes som et symbolsk udtryk for sammenholdet mellem tre mindre kommuner, der i 1970 blev slået sammen til den nuværende kommune. En af disse kommuner havde navn efter byen Tune; dette navn betyder ”gærde, indhegning, gitter” og om man vil, kan kommunevåbenets ”fletværk” også opfattes som et billede på dette. Den hvide farve er direkte afledt fra den ovennævnte ”hvidsyning"...” (Kilde: ”Danske Kommunevåbener”, 1982).

Greves kommunevåben i dag

Greves kommunevåben er blåt med en hvid heraldisk knude i. Den blå farve henviser til kommunens beliggenhed ved Køge Bugt. Den hvide, heraldiske knude henviser til hvidsyning – Hedeboegnens særkende. Og Greve ligger i Hedeboegnen.