Klintegården 1934

Klintegården i 205 år

Klintegården ved Karlslunde Strand var en af de store gårde i sin tid, med 130 tønder land og malkekvæg, der leverede til Karlslunde Andelsmejeri. Den hørte under Gjeddesdal gods, men i 1797 udflyttede den fra Karlslundes østside til det, der dengang hed ’strandengene’.

Som følge af de store landboreformer skulle bonden eje sin jord og bo på den. Den første selvejer var Niels Pedersen og hans kone, Karen Povelsdatter samt deres 7 børn.

Efter at være gået i slægten indtil 1886, bliver gården købt af et selskab, der ansætter Christen Therkildsen som bestyrer. Han får stor betydning i sognet og bliver blandt andet sognerådsformand i 15 år.

I 1911 udstykkede man området ’Jernen’ fra gården, hvilket gav omkring 200 parceller. Klintegården. Dermed er langt de fleste grunde ved strandområdet Karlslunde udstykket fra Klintegårdens jorder.
Den øvrige jord samt gården købte Therkildsen selv. Den gik i 1916 i arv til hans svigersøn Christian Hilarius Rasmussen, der var gårdejer i Karlstrup. I hans tid var gårdens marker på over 61 hektar og 12 tønder hartkorn.

Da Gammel Køge Landevej blev belagt med beton i midten af 30’erne, løb den så tæt forbi Klintegården, at østlængen helt måtte fjernes. Man placerede så en karnap på gavlen ud mod landevejen, men den er også fjernet.

Arkitektur

Stuehuset er den eneste bevarede bygning fra Klintegårdens storhedstid. Den er bygget i 1882 eller 1889 ifølge et årstal, der er ridset i en vinduesbænk i den vestlige gavl. Gavlene er meget typiske for lige netop den periode ved sammenblandingen af forskellige stilarter, som man bl.a. kan se på gavlvinduernes former. Stråtaget er efter sigende blevet skiftet ud med teglsten omkring 1914 og der er blevet påsat nye kviste i 1930’erne.

Ellers har Klintegården ofte været ramme om stor aktivitet, som da man under 2. Verdenskrig havde tobakspakkeri i laden. Her arbejdede kvinder med at presse og pakke tobak, hvilket kunne være utroligt koldt i krigsvintrene. Ejeren af pakkeriet var en grosserer, Frantz Kragh fra Charlottenlund. Greve Museum har interviews med nogle af de kvinder, der arbejdede i laden.