Grevegaarden luft

Greve Kommune

Greve Kommune blev dannet ved kommunalreformen i 1970 ved en sammenlægning af Greve, Karlslunde, Karlslunde Strand, Kildebrønde, Mosede og Tune Sogn. Kommunen har knap 50.000 indbyggere.

Frem til 1960'erne bestod Greve Kommune mest af landbrugsområder og små landsbyer som Greve landsby. I 1960'erne og 1970'erne gennemgik kommunen en rivende udvikling og de to årtier var karakteriseret af stor tilflytning og indvandring til området. Landbrugsjorden blev udstykket til bebyggelse, så området i dag i høj grad kendetegnes ved ejerboliger; typisk parcelhuse og villakvarterer, men også rækkehuse. Desuden findes der i kommunen en del lejeboliger, herunder også almennyttigt boligbyggeri, primært i bydelen Hundige.

Mens handelslivet tidligere var koncentreret i de små landsbyer og langs kystvejen Køge Bugt Strandvej, er de fleste butikker nu samlet i butikscentre, først og fremmest Waves (det tidligere Hundige Storcenter) og Greve midtby center.

Der findes mange grønne områder og sportsfaciliteter spredt mellem kommunens boligområder. Heriblandt et veludbygget net af cykel- og gangstier, så man i vid udstrækning kan komme til og fra job, skole, togstationer og butikscentre uden at færdes på veje med biltrafik. Nær Greve midtby center ligger Greve svømmehal.

Luftfoto af området omkring Greve-Kildebrønde Kommunes gamle rådhus fra midten af 1960´erne

Kildebrønde

Kildebrønde Sogn (tidligere Gildebrønde Sogn) er et sogn i Greve-Solrød Provsti under Roskilde Stift. Sognet ligger i dag i Greve Kommune (Region Sjælland). Indtil Kommunalreformen i 2007 hørte det, sammen med Greve Kommune, under det nu nedlagte Roskilde Amt, og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Tune Herred, ligeledes under Roskilde Amt. I Kildebrønde Sogn ligger Kildebrønde Kirke og Hundige Kirke.

Hundige

Hundige er en sydvestlig bydel til København beliggende på Østsjælland ved Køge Bugt. Bydelen hører under Region Sjælland og ligger i det nordøstlige hjørne af Greve Kommune. Indtil 1960'erne var "Hundige" betegnelsen for en lille landsby lige syd for det, der i dag er grænsen til Ishøj Kommune.

Siden da er markerne omkring den daværende landsby blevet udstykket: I 1960'erne blev området vest og sydvest for landsbyen udstykket og bebygget med parcelhuse, og syd for landsbyen åbnede Hundige Storcenter i 1974 omgivet af områder med almennyttige lejligheder bygget sidst i 1960'erne og især op igennem 1970'erne. I 1976 blev s-togets jernbane langs Køge Bugt forlænget fra Vallensbæk til Hundige, hvor Hundige Station fik plads i umiddelbar tilknytning til storcenteret.

Selv om det meste af byen består af boligområder, findes der også industrikvarterer: Knap halvdelen af arbejdspladserne i disse områder er besat af medarbejdere der selv bor i kommunen.