Gjoes folkehoejskole

Michael Gjøe og den folkelige oplysning

Michael Gjøes folkehøjskole blev oprettet i 1866 som almindelig folkehøjskole, dog med det særtræk at der ikke som på andre højskoler var bespisning og sovesale. Meningen var ifølge Gjøes testamente, at det var egnens unge, der skulle have deres oplysningsniveau højnet, og at de jo kunne møde op med madpakke og gå hjem og sove efter dagens gerning. Allerede et års tid efter byggede man dog spisesal og sovesal til skolen, så udefrakommene elever kunne få glæde af den.

Sangskriver som forstander

Den første forstander tiltrådte i 1867. Det var københavnerteologen Christian Richard, der var samtidens store sangskriver. Også som forstander digtede han mange kendte vers, der fik en stor plads i Højskolesangbogen. Sangene Når egene knoppes, Venner ser på Danmarks kort (der oprindelig havde 70 vers), Lær mig nattens stjerne og Altid frejdig når du går, blev flere generationer danskeres sangskat.

Forstander talte skolen tom

Christian Richard der var ven med tidens kulturelite f.eks. Georg Brandes, var af udseende en person med et alvorligt ansigt og en smal mund, der dog kunne live op i et vældigt grin blandt venner. Som foredragsholder var han alvorlig og tør. Til bønderne på landet var der dog alt for stor en kulturkløft. Senere overleveringer på skolen siger at "Richard talte skolen tom". Det er i hvert fald vist at efter fire år som forstander var der næsten ingen elever tilbage. Richard tog tilbage til kultureliten i København og fortsatte sit digteri. Han skrev blandt andet festkantaten til åbningen af den store Nordiske Industri-Landbrugs- og Kunstudstilling i København i 1888.

Folkehøjskole bliver til landboskole

Da Christian Richard havde forladt skolen, kom en ny forstander til, der fik bedre tag på de unge fra landet, og skolen blev nu gjort til landbrugsskole. For at understrege det højskoleagtige fik den navnet Tune Landboskole.