Grevegaarden luft

Greve Museum ligger på den gamle Grevegård, der oprindelig har ligget i Greve Landsby. Omkring Udskiftningen i starten af 1800-tallet blev den som mange andre på egnen revet ned og flyttet ud på de marker, der hørte til gården. Indtil da havde jorden, gårdene, dyrene osv. været godsejerens ejendom. Men nu kunne bønderne købe deres gårde af godsejeren til arvefæste, hvilket skete for Grevegård i 1826.

Bonden, der købte Grevegård, hed Niels Pedersen, og på arkivet opbevares den første arvefæstekontrakt. Han flyttede hele gården, undtagen stuehuset, der blev bolig for nogle af Greve Landsbys daglejere. Således er det originale stuehus på Greve Museum bygget som nyt ved flytningen i 1826.