Gjeddesdal gods 1915 1916_topbillede

Greve kommunes eneste gods

Greve kommune har et enkelt gods, Gjeddesdal. Det blev oprettet 1669 ved sammenlægning af jordene fra en landsby, der blev nedlagt, to møllegårde og jord fra et par ødegårde.

Godsets betydning for egnen

Godset har haft stor betydning for egnen, idet godsejerne, især den holstenske Valentinerslægt, var meget progressive på det landbrugsmæssige område. På Gjeddesdal gjorde man således tidligt forsøg med isafkøling af mælken, her forsøgte man sig med den første ikke-kontinuerlige mælkeseparator i samarbejde med Landbohøjskolen i København, og på godsets jorder blev nogle af de første drænrør her i landet nedlagt.

Også på det mere "åndelige" område har godset haft betydning for egnen, her tænkes på oplysning og undervisning af befolkningen.