Gåsen

Gåsens kulturhistorie

Greve Museums vandreudstilling Historien om gåsen handler om gåsensom husdyr og dens betydning for mennesket fra 1700-tallet og frem til midten af 1900-tallet. Der var engang, hvor næsten alle opdrættede gæs. Nogle holdt grå gæs, der lignede deres vilde forfædre, og andre foretrak grå- eller hvidbrogedegæs. Uanset udseende var gæssene tidligere de vigtigste fjerkræ i Danmark. Gåseopdræt var en integreret del af den selvforsynende landhusholdning, idet gæs forsynede gården med blandt andet fjer og dun. Gæssene var de mest nøjsomme fjerkræ. De var fortrinlige vagtdyr, samtidig med at de var hyggelige at have omkring gården eller huset. I takt med udviklingen af andelstidens effektive landbrug og den industrielle udvikling forsvandt gæssene fra nutidens hverdagsbillede. Gæs opdrættesnu på store fjerkræfarme eller importeres fra udlandet.

Udstillingen er opdelt i to dele. Første del handler om gåsens historie som husdyr og nyttedyr, dens røgt og pleje og hvad gåsen kan bruges til. Andendel handler om gåsen som julegås til juleaften. Afhængig af hvilket tidspunktpå året udstillingen vises, kan man tage delen ud eller vægte emnet omkring gåsesteg til Mortensaften.