Hedebosyning

Vises fra d. 26. januar – 26. maj 2019

Se eller gense det bedste fra museets store samling af smukke hvide syninger, som egnen var kendt for. I udstillingen fortælles historien om de skiftende kulturelle traditioner, der lå bag hedebosyningernes udvikling.

Udstillingen viser 48 smukke hedebosyninger. Tekstilerne er valgt, så de tilsammen giver publikum mulighed for at opleve broderierne som både kulturhistoriske fortællinger, broderitekniske udfordringer og kunstneriske udtryk.

Hedebosyningernes historie
Hedebosyning rejser en række kulturhistoriske og broderitekniske spørgsmål: Hvordan kan det være, at en særlig broderitradition udviklede sig på hedeboegnen i Danmark? Hvad fortæller syningerne om kvindernes liv? Hvilken betydning havde de broderede tekstiler i landbosamfundet? Hvorfra hentede kvinderne inspiration til den hurtige udvikling af nye variationer? Hvordan skal vi tolke monogrammerne? Hvordan er disse syninger særlige? Disse spørgsmål og mange andre forsøger museet at give svar på i udstillingen.

Undersøgelser af tekstilerne
Greve Museum har gennem årene foretaget forskellige undersøgelser af hedebosyninger. Det er blandt andet disse undersøgelser, der ligger til grund for udvælgelsen af tekstilerne til udstillingen, så vi i videst mulig omfang kan videregive de resultater, studierne af tekstilerne har resulteret i. Der dukker stadig nye spørgsmål op, så museet håber også, at vi med denne udstilling kan rejse interesse for nye undersøgelser, der kan bidrage til vores viden om hedebosyningerne. For eksempel er der stadig stor usikkerhed om, hvor gamle nogle af tekstilerne er.

Publikationer i tilknytning til udstillingen
Da udstillingen blev lavet i 2008, fik museet støtte fra Kulturarvsstyrelsen til at udvikle et undervisningsprogram til folkeskolens håndarbejdsundervisning. I den anledning blev der udarbejdet en publikation med instrukser i, hvordan man selv kan lære at sy hedebosyninger.   Målgruppen var oprindeligt ”skolebørn”, men de seneste år har vist, at det også er broderiinteresserede, der køber bogen.

I 2008 lavede Greve Museum endvidere et katalog til vandreudstillingen Hedebosyning - en verden af variationer. Kataloget opfylder et stort ønske hos rigtig mange af de gæster, der ser udstillingen, og som gerne vil nærstudere såvel de kulturhistoriske udstillingstekster som de enkelte tekstiler sammen med de sytekniske forklaringer. 

Kataloget på 160 sider med over 200 fotos af hedebotekstiler er udkommet med både danske og engelske tekster.