askerød

11. juni 2015 - 29. maj 2016

Udstillingen handler om Askerøds historie fra 1975 til 2015 og fortæller om byggeriet, boligerne og beboerne gennem tiden. Askerød blev bygget i en preiode, hvor gode boliger til alle var et vigtigt mål i velfærdssamfundets opbygning, og hvor byggeriet af de almennyttige boliger blev politisk højt prioriteret. I 1975 strømmede særligt mange unge mennesker og børnefamilier til det spændende område, der blev markedsført som en moderne landsby i tre etager med åbenhed, beboerdemokrati og social integration.