Skolen i 200 år

Fra tavle til Ipad - 2014

Første skoledag er en vigtig milepæl i ethvert barns liv. Nu begynder en ny periode i livet med ni års undervisningspligt. For 200 år siden, i 1814, blev der ved lov indført syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Det markerer Greve Museum med en ny udstilling om skolen i 200 år og udviklingen fra tavle til iPad.

Når det ringer ind til første skoledag i august 2014 i Greve Kommunes ti folkeskoler, træder en ny folkeskolereform i kraft. Eleverne får blandt andet en længere skoledag med mere dansk og matematik, motion og understøttende undervisning. Målet er, at skolen skal udfordre alle elever, så de lærer mere og bliver så dygtige, de kan. Kravene til hvad eleverne skal lære er steget i takt med det danske samfunds udvikling fra landsbrugssamfund til et moderne informationssamfund.

I 1814, da Kong Frederik den 6. underskrev en række Anordninger for Almueskolevæsenet på Landet, gik børnene i de gamle landsbyskoler i Greve, Kildebrønde, Tune og Karlslunde, som allerede var bygget i 1742. Fra 1814 blev der indført undervisningspligt i syv år, og børnene gik i skole hver anden dag. Fagene var kristendom, læsning, skrivning og regning. De yngste elever gik i skole mandag, onsdag og fredag, og de ældste elever gik i skole tirsdag, torsdag og lørdag. De andre dage var børnene uundværlig arbejdskraft for deres forældre. Undervisningspligten sluttede, når de var 14 år og blev konfirmeret.

Første skoledag i Greve-Kildebrønde centralskole 1954. Første skoledag er en vigtig milepæl i ethvert barns liv. Eleverne blev overflyttet fra de gamle landsbyskoler og ind i en helt ny centralskole.

Sidste skoledag i Greve-Kildebrønde centralskole 1964. Efter det forsømte forår med eksamen er eleverne endelig klar til at drage videre ud i samfundet.

Både nuværende skoleelever, unge og voksne, som har gået i en af Greve Kommunes ældre eller nyere skoler kan i udstillingen mindes deres skoletid. Udstillingen fortæller om de gamle landsbyskoler i 1800- og 1900-tallet, Greve-Kildebrønde Centralskole fra 1954 og de mange kommuneskoler som blev bygget fra 1964 og frem til 1979.

Praktiske oplysninger

Udstillingen vises frem til den 1. marts 2015