Hedebosyning

19. februar - 31. marts 2013

Udstillingen viser 50 forskellige hedebosyninger og fortæller om syede blonder og kniplinger, tællesyning, dragværk, rudesyning, hvidsøm, baldyring og udklipshedebo. Vi glæder os til at folde den verden af variationer, hedebosyningerne indeholder, ud på 1. sal. 

Hedebosyningernes historie
Hedebosyning rejser en række kulturhistoriske og broderitekniske spørgsmål: Hvordan kan det være, at en særlig broderitradition udviklede sig på hedeboegnen i Danmark? Hvad fortæller syningerne om kvindernes liv? Hvilken betydning havde de broderede tekstiler i landbosamfundet? Hvorfra hentede kvinderne inspiration til den hurtige udvikling af nye variationer? Hvordan skal vi tolke monogrammerne? Hvordan er disse syninger særlige? Disse spørgsmål og mange andre forsøger museet at give svar på i udstillingen.

Undersøgelser af tekstilerne
Greve Museum har gennem årene foretaget forskellige undersøgelser af hedebosyninger. Det er blandt andet disse undersøgelser, der ligger til grund for udvælgelsen af tekstilerne til udstillingen, så vi i videst mulig omfang kan videregive de resultater, studierne af tekstilerne har resulteret i. Der dukker stadig nye spørgsmål op, så museet håber også, at vi med denne udstilling kan rejse interesse for nye undersøgelser, der kan bidrage til vores viden om hedebosyningerne. For eksempel er der stadig stor usikkerhed om, hvor gamle nogle af tekstilerne er.