I krigens skygge - forsvarsvilje og hverdagsliv ved Tunestillingen under første verdenskrig

I krigens skygge

22. juni 2010 - 13. marts 2011

Frygten for den store krig

Selv om Danmark ikke var med i første verdenskrig, kastede krigen lange skygger ind over Danmark, og den danske befolkning frygtede, at landet skulle blive inddraget i krigen. Krigen i Europa viste, at der var god grund til at frygte tyskernes nye langtrækkende kanon, Tykke Bertha, der kunne skyde så langt, at Vestvolden ikke længere ville kunne hindre bombardement af København. Derfor blev det besluttet at bygge en 22 km lang forsvarslinje mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord – den såkaldte Tunestilling. Inspireret af krigen på Vestfronten gik soldaterne i gang med at grave skyttegrave og anlægge pigtrådsbælter for at kunne beskytte sig imod et eventuelt angreb fra sydvest.

 

Soldater i Greve

Da første verdenskrig brød ud i Europa, måtte omkring 60.000 danske mænd trække i uniformen for at forberede sig på, at krigen kunne komme til Danmark. Størstedelen af soldaterne blev sendt til Sjælland for at forsvare hovedstaden, og der kom så mange soldater til egnen omkring Tunestillingen, at befolkningstallet blev fordoblet. Soldaterne blev privat indkvarteret rundt omkring på gårdene, og selv om indkvarteringen efterhånden blev en stor belastning for de lokale beboere, opstod der mange venskaber mellem soldaterne og deres kvarterværter.

Skyttegrave og rationeringsmærker

I udstillingen på Greve Museum fortælles der historier om de indkaldte soldater, der kom til Tunestillingen, og udstillingen viser, hvordan de mange soldater satte deres præg på egnen både fysisk og kulturelt. Du kan prøve at stå i en rekonstruktion af en skyttegrav, eller se hvordan en ganske almindelig familie fik budgettet til at hænge sammen midt i en dyrtid. Find hjemmegrisen, der blev et kært familiemedlem, eller prøv den mørke arrest ligesom de mange soldater, der forbrød sig mod den militære disciplin.

Udstillingen fortæller om skyttegravslinjen kaldet Tunestillingen, der gik fra Køge Bugt ved Mosede Fort til Roskilde Fjord ved Veddelev. Stillingen blev etableret i løbet af første verdenskrig.

I udstillingen fortælles såvel om soldaternes som befolkningens forsvarsvilje og hverdagsliv i en periode af Danmarkshistorien, hvor sporene til 1900-tallets velfærdssamfund blev lagt.