Blomster

Greve Museum

  • Hedeboegnens og forstadens kulturhistoriske mødested

Mission

  • Greve Museum skaber grundlaget for, at den enkelte borger i Greve Kommune får lyst til at bidrage med og tilegne sig lokalsamfundets kulturhistorie som en del af den nationale kulturarv.

Vision

  • Alle skal opfatte Greve Museum som en attraktiv kulturinstitution og forbinde museet med høj faglighed og aktiv oplevelse.
  • Den enkelte borger skal genkende sin egen livshistorie og udfordres af de andres.

Værdier

  • Respekt for fællesskab, faglighed, forskellighed.
  • Tillid til vovemod, vækst og vilje.