blomster i haven

Statsanerkendt museum med kommunearkiv

Statsanerkendt museum

Greve Museum er et statsanerkendt egns- og udviklingsmuseum med kommunearkiv og skoletjeneste. Museet er ejet af Greve Kommune.

Museet refererer til kommunens centerchef for Politik, Organisation og Borgerbetjening og hører under Kultur- og Fritidsudvalget. Museet arbejder under museumslovens bestemmelser og udarbejder hvert fjerde år arbejdsplaner til Kulturarvsstyrelsen.

Der er 100 statsanerkendte museer i Danmark. Og Greve Museum er ét af dem.

Statsanerkendelsen betyder at vi arbejder i overensstemmelse med museumsloven og, at vi har et særligt ansvarsområde. Greve Museum har ansvar for at forske, indsamle, registrere, bevare og formidle de sidste 250 års kulturarv inden for Greve Kommunes geografiske område.


Professionel bestyrelse siden 2011

Museet overgik pr. 1.1.2011 til at have en professionel bestyrelse.
Læs mere om bestyrelsen ved at klikke på linket her: Bestyrelse


Bevaring af kulturmiljøer og bygninger
Greve Museum skal ifølge museumsloven have alle kommunens plansager og byggetilladelser til udtalelse. Formålet er at museets såkaldte arkivalske kontrol, skal være med til at bevare kulturmiljøer og bygninger, som har særlig kulturhistorisk værdi.