Grevegård forårsblomster

Greve Museums Venner fungerer som en støtte for Greve Museums to museer i Greve Kommune; Greve Museum på Grevegård og for Mosede Fort, Danmark 1914-18. Venneforeningen er organiseret som en selvstændig forening og således uafhængig af museets ledelse.

Foreningen blev stiftet ved en generalforsamling d. 28. februar 2007.

Foreningens formål er:

  • at samle de mennesker, som interesserer sig for det arbejde, der udføres på Greve Museum
  • at støtte museet i dets funktioner med indsamling, indkøb, bevaring og formidling
  • at støtte museets placering i lokalsamfundet

Foreningen medvirker til at formidle kontakt mellem lokale virksomheder/organisationer og Greve Museum.

Hvert medlem/husstand vil få tilsendt et medlemskort, gældende for en person med ledsager til både Greve Museum og Mosede Fort, Danmark 1914-18. Dette kort vil give fri entré til Greve Museum. Hvert år vil medlemmerne, når kontingentet er betalt, få en label til at klæbe på kortet for det pågældende år.

Greve Museums Venner ønsker et konstruktivt samarbejde med Foreningen Valdemar, Karlslunde, Greve Lokalhistoriske Forening og lignende foreninger med interesse for museets aktiviteter.

Kontingentet pr. år er fastsat til 200 kr. pr. husstand og 500 kr. pr. virksomhed/organisation. Medlemskort sendes til foreningens medlemmer umiddelbart efter betalingsfrist.

Ønsker du at vide mere om foreningen, så kontakt formand Steen Rasmussen, Tlf. 56871854 E-mail: stevib@post12.tele.dk

eller foreningens kasserer Kenneth Bengtson Tlf. 46 15 05 27, E-mail: kenneth_bengtsson@mail.tele.dk