Med udgangspunkt i disse temaer beskrives byerne langs Køge Bugt. Men deres historie kan kun ses i sammenhæng med den generelle samfundsudvikling i Danmark. Det 20. århundrede er præget af større velstand og velfærd, demokratisering, globalisering og bedre muligheder for at realisere ens drømme, men hvad er bagsiden af medaljen?