Undervisningsmaterialet er udviklet af Forstadsmuseet og Greve Museum i 2013 til brug på gymnasialt niveau. At arbejde med forstæderne langs Køge Bugt giver et godt udgangspunkt for at undervise i velfærdssamfundets historie og nutid, og hvad deraf følger af demokratisering, lokal identitetsdannelse, teknologiudvikling, national sammenhængskraft, ændringer i landskabet med videre. Helt kort sagt kan materialet være med til at belyse spørgsmålet ”Hvorfor bor vi, som vi gør?”.

Materialet fungerer både som en kildesamling, hvortil du som lærer kan sammensætte dine egne opgaver og forløb eller du kan bruge de opgaver og forløb, som ligger på siden og som er udarbejdet af en lærergruppe fra Hvidovre, Brøndby og Greve gymnasier og de to museer.

Opgaver til matematik / naturvidenskab

Inspiration til tværfaglige opgaveformuleringer i gymnasiet

Indbyggertal i udvalgte områder i Køge Bugt-området 1925-2010

Opgave til samling af grafer over indbyggertallet i udvalgte områder i Køge Bugt regionen 1925-2010

Befolkningsudvikling i Køge Bugt regionen – opgaver i procentregning og indekstal

Modeller af befolkningsudvikling – teori og opgaver med udgangspunkt i udvalgte områder i Køge Bugt regionen

Spil – Køge Bugt Villaby (regnearksmodel til spillet)

Historisk befolkningsudvikling kommuner – rådata

Det gode liv ved havet

Befolkningstæthed i kommuner i Køge Bugt regionen

Kildebrønde – logistisk befolkningsmodel

Køge Bugt – Havet ved Københavns sydvestlige forstæder

 

Opgaver til historie / samfundsfag

Forløbsplan til forstaden 

Opgaveforslag 1

Opgaveforslag 2

Befolkningsudvikling i Køge Bugtområdet (fordelt på sogn – 1950-2006)

Velfærdsudvikling

Kildekritik