zoneplanl+ªgning-lille-390x224.jpg

Kilden er fra Planlægning af Køge Bugt-området. Særtryk af Byplan nr. 1/1970 – 22. årgang.

Zoneplanlægningen i Køge Bugt-planen har rødder i de engelske new towns, hvor alle byens funktioner er adskilt. Samtidig er forstæderne planlagt, så flest mulige får glæde af s-banen. Derfor er etageboligerne centreret om s-banen, men de lavere boligbebyggelser ligger længere væk. Industriområdet Avedøre Holme blev planlagt allerede i 1950’erne, men blev indarbejdet i Køge Bugt-planen.

Hent Zoneinddelt kort over Køge Bugt-området.