Mosede.jpg

Kilden er et uddrag af Solrød Kommunes udbudsmateriale for Trylleskov Strand.

I første omgang blev der ikke opført de planlagte boliger til 150.000 mennesker, men kommunerne langs Køge Bugt inddrager stadig jord til bybebyggelse. Et af de seneste eksempler, som i udgangspunkt følger Køge Bugtplanen, er Solrød Kommune, som nu er ved at udvikle den 10. by, der aldrig blev til noget fra den oprindelige plan.

Ved Karlstrup mellem Karlslunde og Solrød Strand Station er bydelen Trylleskov Strand ved at opstå. Det er et blandet område med forskellige boligtyper, institutioner og med tiden også butikker, ligesom Solrød Kommune ønsker en S-togsstation. Selvom Trylleskov Strands umiddelbare indtryk er meget anderledes, end det der vises i ”Kom til Brøndby Strand”, lægges der vægt på de samme goder: nem transport, grønne områder og plads til alle.

Download “Trylleskov Strand prospekt”