kraner-390x224.jpg

En af forudsætningerne for det 20. århundredes bebyggelsesboom var industrialiseringen af byggeriet, som gik fra at være teglstensbyggeri udført af faglærte murere til montagebyggeri, som kunne udføres af ufaglærte arbejdsmænd.

Betonelementerne blev færdiggjort efter standardiserede mål på fabrikken og kørt ud på byggepladsen, hvor store kraner hejste dem på plads. Dele af byggeriet – som f.eks. badeværelse og trappeopgange – ankom på byggepladsen som monteringsklare enheder, der blot skulle løftes på plads og tilsluttes vand og el. Ved opførelsen af Vejleåparken, det tidligere Ishøjplanen, gik byggeriet virkelig stærkt. Her blev op til 363 m færdiggjort om dagen.

”Vejleåparken 1975” er taget ved broen over til svømmehallen. Fodgængerstrøget krummer netop så meget, som byggemaskinernes kranspor tillod. Byggeriet er i de seneste år renoveret, så betonen er helt skjult og de fleste hvide pavilloner er taget for at skabe større tryghed. Lokalhistorisk Arkiv i Ishøj.

”Greve Amtsgymnasium 1973” er taget fra Greve Rådhus. Området bag gymnasiet er helt bebygget i dag. Gymnasiet blev opført for at opfylde Køge Bugt planens visioner og ønsker om langt flere unge fra alle samfundslag fik en studentereksamen. Greve Museum.

”Store Hus i Stationsbyen” er et luftfotografi fra 1976. På fotografiet ses kransporerne, som byggekranerne kørte på. Forstadsmuseet.

”Opførelsen af Horsbred 1967” er fra Vallensbæk. Det industrialiserede byggeri med montering af færdigstøbte elementer blev både anvendt ved etagebyggerier, parcelhuse og som her ved rækkehuse. Ved de mindre byggerier som rækkehus og parcelhuse var det ikke nødvendigt at udlægge kranspor. Vallensbæk Bibliotek.