x4342-1024x727.jpg

Kilden er et særtryk af bladet ”Arkitekten”, månedshæfte 8-9 1956, hvor byggeriet beskrives indgående.

I 1950’erne eksperimenterede man for alvor med byggeriet. Den industrielle byggemetode blev for alvor udviklet og i Friheden i Hvidovre blev det første gennemindustrialiserede etagebyggeri til boligformål opført på Strandhavevej. ”Det er huset uden opgange. Det massive og knugende fra tredivernes kasernebyggeri er helt elimineret. Det er på en måde en slags liggende skyskrabere … Det æstetiske krav har sejret over kravet om grundarealudnyttelse på en såre tiltalende måde” (Populær Mekanik Magasin nr. 12 1954).

Download Hvidovrebo brochure i PDF format