Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 5 for Københavnsegnens byudviklingsområde

Paragraf-390x224.jpg

Kilden er ”Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 5 for Københavnsegnens byudviklingsområde”.

Efter Køge Bugtlovens vedtagelse 17. maj 1961 udkom ”Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 5 for Københavnsegnens byudviklingsområde”. Betænkningen sætter i detaljer rammerne for den senere udarbejdede dispositionsplan for Køge bugtområdet.

Heri ses det, hvilke faciliteter Byudviklingsudvalget, som var et statsligt udvalg under Boligministeriet, mente skulle udvikles – bl.a. 5 rensningsanlæg og rekreative områder. Allerede i betænkningen ses en kraftig zonering af området. Det er udtryk for modernismens adskillelse af zoner til forskellige formål. Arbejdspladser skal ligge ét sted, boliger et andet og rekreative muligheder et tredje.

Betænkning 1961