Rabalderleg.jpg

Klasse: 0.-3. klasse

Varighed: 90 minutter

Pris: 350 kr.

Fag: Dansk, idræt, historie

Eleverne er med til at lege gamle historiske idrætslege og almuens festlege, som de unge hyggede sig med, når der blev holdt fest i gamle dage i Greve. Det historiske legeprogram består af forskellige fangelege, styrkelege, smidighedsøvelser og kastespil, som har været leget fra vikingetiden og op til 1900-tallet. Efter en fælles opvarmning kan eleverne bl.a. prøve kræfter med Ræven og ulven, Tyren i det røde hav, Føde en bjørn, Firtræk og Rive høns ned. Legene giver både historisk viden, god motion, sammenhold og glade elever. Legene foregår udendørs, så husk praktisk tøj.

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan komme med eksempler på, hvordan livsvilkårene var på landet i 1800-tallet.
  • Eleverne kan samarbejde om at lave historiske idrætsøvelser, der kræver tekniske færdigheder inden for løb, spring, kast, balance, styrke.