børnehave   top

Kontakt

skoletjeneste@greve.dk
tlf: 43 40 40 36

Greve Museum har tilbud for alle børn og unge
Skoletjenesten har som mål at bringe fortiden i dialog med nutiden via spændende og indlevende formidling til børn og unge. Gennem aktiv formidling vil skoletjenesten gerne bidrage til at styrke elevernes lokale historiebevidsthed og kulturelle identitet.

Skoletjenesten tilbyder aldersdifferentierede undervisningsforløb i og på tværs af museets udstillinger samt undervisning med prøv-selv-aktiviteter.

I kan komme på egen hånd eller følge et undervisningsforløb

Mange tværfaglige undervisningsforløb med aktiviteter
De enkelte tilbud er målrettet undervisning i enten indskolingen, mellemtrin eller udskolingen. Der er både mulighed for at bestille individuelle forløb, der varer mellem 1 til 2 timer, og bestille en samlet undervisningspakke inden for et eller flere af temaerne. Undervisningsforløbene kan derfor strække sig over mange uger med undervisning på skolen, på museet og f.eks. ude i kulturlandskabet alt efter aftale mellem institutionerne.