Søndag d. 17/11 2019 kl. 14

Foredrag v. Ulla Mannering, seniorforsker fra Nationalmuseet, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid

Nationalmuseet har en lang tradition for tekstilforskning, hvilket hovedsagelig skyldes de store samlinger af forhistoriske tekstiler og skinddragter, som museet har indsamlet og passet på de sidste 200 år. Væveteknologien materialiserer sig for første gang i Skandinavien i ældre bronzealder, ca. 1500 f.Kr. og udvikler sig herefter i en ubrudt sekvens indtil vikingetiden, ca. 1050 e.Kr., som er den sidste af de forhistoriske perioder. I foredraget skitseres udviklingen af væveteknologien og forandringen i tekstilernes visuelle udtryk gennem forhistorien med et særligt fokus på de tilgængelige materialer og ressourcer. 

Ulla Mannering er Ph.d. i forhistorisk arkæologi med speciale i tekstilproduktion og dragt. Hun har blandt andet drevet metodeudviklingen indenfor 14C-analyse af tekstil, samt fiber-, farve-, protein- og isotopanalyse af de danske forhistoriske tekstil- og skindfund. Hun har især arbejdet med dragt i ikonografiske kilder, samt brug og produktion af plantefibermaterialer såsom hør og brændenælde.

Ulla Mannering var i 2005 med til at grundlægge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, hvor hun i dag er gæstelektor.

Hun leder i øjeblikket et 3-årigt forsknings- og formidlingsprojekt ”Velklædt i Vikingetiden” i samarbejde med forskere fra Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet og Sagnlandet i Lejre. Projektet er finansieret af VELUX FONDENS Museumsprogram.