KøgeBugtPåBanen9

Kontakt

Greve Museum
Tlf.43 40 40 36
museum@greve.dk

Køge Bugt - et projekt om Danmarks største byplan

Køge Bugt på Banen

Greve Kommune deltager i foråret 2012 i projektet Køge Bugt på Banen, som Greve Museum laver i samarbejde med Forstadsmuseet i Hvidovre.

Modernismens største byplanlægningsprojekt ligger langs Køge Bugt og havde i 2011 50-års jubilæum. Fra Hvidovre Kommune i nord til Solrød Kommune i syd blev der med Køge Bugt-loven som grundlag planlagt ti nye byer til det voksende Storkøbenhavns voksende befolkning.

I den anledning har Kulturstyrelsen bevilget Forstadsmuseet og Greve Museum midler til dokumentation af byernes historie og nutid. De to museer beskriver og nytolker på den ene side tilblivelsesprocesserne og på den anden gennemfører de en samtidsdokumentation, som forholder sig til, hvordan modernismens planlagte byer fungerer som hjemsted for dagens befolkning.

I sammenhæng med projektet vil museerne gerne formidle de indsamlede resultater til byernes borgere og til de gæster, som vi kan trække ud i båndbyerne langs Køge Bugt.

Formidlingens tyngde ligger i en kulturfestival i weekenden 9./10. juni 2012. Her tager museerne ansvar for at organisere rundvisninger, foredrag og/eller anden visuel og auditiv formidling i de syv stationsnære områder fra Avedøre Station til Karlslunde Station.

Med projektet vil museerne kvalificere historien om de ofte udskældte byer fra modernismens tid. Efter 2. verdenskrig var der stor bolignød i København, og det skulle bl.a. afhjælpes med nye boliger langs Køge Bugt til 150.000 mennesker. Resultatet blev den største byplan i Danmarks historie med ti nye bysamfund bygget op omkring en ny S-bane. Selvom udgangspunktet var én fælles byplan, udformede de enkelte kommuner dog byerne forskelligt med udgangspunkt i forventede behov og politiske holdninger. Med Køge Bugt på Banen viser vi mangfoldigheden både i de enkelte bydele og forskellene fra kommune til kommune. Køge Bugt på Banen sætter på fokus på de positive historier fra Køge Bugt-byerne.

Projektet består af:

En dokumentation af byernes kultur- og arkitekturhistoriske udvikling.

En samtidsdokumentation af det levede liv i byerne.

En kulturfestival i weekenden 9./10. juni.

Ved spørgsmål kan du kontakte Forstadsmuseet på 36 34 00 30 / mail til Bitten Larsen på biz@hvidovre.com eller mail til Anja Olsen på mail nja@hvidovre.dk eller Greve Museum på 43 40 40 36 / mail til Kirsten Egholk på kie@greve.dk.