DSC_4105.JPG

Studentermedhjælpere til Greve Museum og Mosede Fort

Vi søger historiestuderende, lærerstuderende eller lignende til job som underviser, rundviser og billetsælger.  

Arbejdstiden vil være skiftende og med skiftende arbejdsopgaver, men minimum 4 timer pr. dag du er på arbejde som billetsælger/kustode og/eller 3 timer for undervisning. Det forventes, at du kan arbejde både på hverdage og i weekender. Du vil blive ansat på HK-overenskomst for studentermedhjælpere og vil få en vagtplan for 3 måneder ad gangen. Der vil være løbende opkvalificeringsdage og ekstra timer i starten til oplæring.  
 
Du vil blive ansat i Greve Kommune med arbejdssted på både Mosede Fort, Danmark 1914-18 og Grevegård, der tilsammen med Greve Kommunearkiv udgør Greve Museum, som er et kommunalt statsanerkendt museum. Billetsælger/kustode vedrører Mosede Fort, Danmark 1914-18, og undervisning vedrører begge besøgssteder. Vi søger en studentermedhjælper, der kan varetage alle funktioner.  
 
Mere information om stillingen fås hos konstitueret museumschef Ruth Hedegaard.  
 
Der er ansøgningsfrist søndag den 3. marts 2019. Bemærk, at ansøgninger kun modtages via linket i stillingsannoncen.  
 
Læs mere om Museum Mosede Fort på www.danmark1914-18.dk og Greve Museum på www.grevemuseum.dk  
 
Arbejdsområder  
 
Billetsælger på Mosede Fort, Danmark 1914-18  
 
Vil du være det første smil, der møder vores besøgende?  
 
Arbejdsopgaver:  
- Sælge billetter til gæsterne i åbningstiden  
- Sælge varer i museumsbutikken  
- Føre daglig besøgsstatistik  
- Udføre forefaldende opgaver  
- Opsamle feedback fra besøgende  
- Sikre at gæsterne føler sig velkomne og velinformerede  
- Videregive oplysninger fra besøgende til statistik og forbedring  
- Selvstændigt varetage registrerings- og andre opgaver i pauserne mellem  
  billettering  
- Opgøre kassen ved lukketid  
- Varetage den offentlige rundvisning af ca. ½ times varighed, som udbydes  
  hver dag, og sørge for at gæsterne får en levende og aktiv fortælling på  
  dansk/engelsk  
- Informere gæsterne om museet og områdets øvrige muligheder  
 
 Gennemførelse af undervisning på Mosede Fort og Greve Museum,
 Grevegård  
 
Vil du være med til at gøre historien levende og relevant for skoleelever?  
 
Du skal undervise børn og elever fra børnehaver, folkeskoler og ungdomsuddannelserne.  
 
Du vil blive oplært af vores undervisningsudvikler og skal varetage afviklingen af undervisningstilbuddene og gå i dialog med eleverne. Da undervisning bookes løbende, kan vi ikke sætte tal på, hvor mange elever der ønsker vores forløb, så vi kan pt. ikke sige, hvor mange timer, du kan få. Men har du et undervisningstilbud, så lover vi dig mindst tre timers løn. Du skal dog i den overskydende tid være villig til at varetage forefaldende arbejdsopgaver. Vi vil forsøge at få det planlagt sådan, at der er flere undervisningsforløb i træk.  
 
Arbejdsopgaver:  
- Forestå undervisning af elever fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne  
- Varetage forløb med børnehavegrupper  
- Varetage forefaldende museumsarbejde  
- Sørge for at børnehavebørnene og eleverne får et spændende, aktivt og  
  udbytterigt undervisningsforløb  
- Videregive oplysninger fra elever og lærere  
- Informere eleverne og lærerne om museet og områdets øvrige muligheder  
 
Kvalifikationer:  
- Være en god formidler der inddrager eleverne og går i dialog med dem  
- Have en dialogisk og historiefortællende tilgang til formidling  
- Være systematisk og grundig  
- Have kulturhistorisk baggrund og interesse for perioden omkring 1.  
  Verdenskrig  
- Have lyst til at varetage registrering  
- Være serviceminded og fleksibel  
- Have kendskab til at arbejde i en butik  
- Være indstillet på at arbejde hverdage og ca. hver tredje weekend både  
  lørdag og søndag  
- Være indstillet på at sætte dig grundigt ind i emnet og vores særlige  
  formidlingsform  
- Være villig til at læse faglitteratur og opnå en solid viden om Danmark under  
  1. Verdenskrig  
 
Ansøgningsfrist: 03-03-2019

Stillingstype:
Studentermedhjælper

Arbejdssted:
Bækgårdsvej 9, 2670 Greve og Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve


Greve Kommune ser forskellighed som en ressource og værdsætter, at vores medarbejdere kommer med forskellig baggrund, personlighed og kompetencer. Lige nu er vi ca. 2650 ansatte, som skaber rammerne for at Greve Kommune er et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.