Museet udefra  Total  Sommer_6018

Museumsinspektør til Mosede Fort - Danmark 1914-18

Greve Museum søger en museumsinspektør til en fast stilling på fuld tid til Mosede Fort – Danmark 1914-18. Vi søger en kreativ, resultat- og formidlingsorienteret kulturhistoriker, der vil være med til at udvikle vores viden om og formidling af Danmarkshistorien under 1. verdenskrig, hvor den danske neutralitet blev opretholdt gennem en aktiv forsvars-, handels- og velfærdspolitik.  
 
Du får opgaver indenfor alle museumssøjlerne: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Du skal nyde at grave historier frem i arkiver og bøger, som skal anvendes til foredrag, til små historier på museets Vidensportal samt som grundlag for aktiviteter, markedsføring og særomvisninger. Du bliver redaktør af Vidensportalen: Danmark1914-18.dk. Du skal endvidere udforme en indsamlingsstrategi for Mosede Fort – Danmark 1914-18.  
 
I fremtiden skal vi skabe særudstillinger som supplement til vores roste permanente udstilling: På kanten af krig – Neutralitet mellem krig og velfærd. Du får en vigtig rolle i udviklingen af disse særudstillinger, såvel research, fundraising, udstillingsudvikling som alt det, der skal til for at realisere en udstilling. Du skal således også være praksisnær og formå at omsætte de gode ideer og den solide viden til realiserbare relevante og aktuelle udstillinger, som engagerer museets besøgende. Desuden får du tilsyn med såvel vores permanente udstilling som fremtidige særudstillinger.  
 
Kvalifikationer  
• Kandidat i historie, etnologi eller tilsvarende. Ansøgere med en ph.d. grad vil have et fortrin.  
• Viden om og interesse for Danmarkshistorien i 1. halvdel af 1900-tallet set i internationalt perspektiv  
• Viden om og interesse for såvel den politiske, erhvervsmæssige som den militære historie under 1. verdenskrig.  
• Dokumenteret erfaring med udvikling og realisering af kulturhistoriske udstillinger på museer  
• Lyst og gode evner til at formidle både i skrift og tale  
• Dokumenteret projektledererfaring  
• Erfaring med implementering og drift af udstillingsteknologi  
• Gode skriftlige formuleringsevner  
• God til både at samarbejde og arbejde selvstændigt  
• Dokumenteret erfaring med indsamling og registrering af genstande, arkivalier og fotografisk materiale herunder kendskab til Museernes Samlinger og Regin  
 
Til daglig kommer du til at arbejde tæt sammen med en lille flok af meget dedikerede medarbejdere på Mosede Fort – Danmark 1914-18 tæt på Karlslunde S-togsstation, og samtidig bliver du en del af hele Greve Museum, som pt. tæller ca. 36 medarbejdere fordelt på 22 årsværk.  
 
Du ansættes i Greve Kommune på Greve Museum med primært ansættelsessted på Mosede Fort – Danmark 1914-18. Stillingen er på 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Henriette Buus på hbu@greve.dk frem til 13. december.  
 
Samtaler forventes afholdt den 15. og 17. januar 2018.  
 
Greve Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med to afdelinger; Greve Museum på Grevegård med fokus på 1800-tallets Hedebokultur og 1900-tallets udvikling af forstad og velfærd i Greve Kommune. Mosede Fort - Danmark 1914-18, om hvordan kampen for at holde Danmark neutral under 1. verdenskrig lagde grunden til udviklingen af den danske velfærdsstat. Du kan læse mere på grevemuseum.dk og mosedefort.dk samt på museets Vidensportal: Danmark1914-18.dk.  
 
Vi forventer, at ansøgere har orienteret sig i disse hjemmesider og det er en fordel, hvis du har besøgt vores nuværende udstilling på Mosede Fort – Danmark 1914-18.  
 
Ansøgningsfrist: 05-01-2018

Søg stillingen

Klik her for at søge stillingen via Greve Kommunes rekrutteringssystem