Greve kulturarvskommune luftfoto

Forstaden som fænomen, plan og livserfaring - et kildebaseret undervisningsmateriale til gymnasiet. 

 

Forstaden bliver set som et nyt fænomen, men faktisk er de fleste forstæder ved at være gamle. Langs Køge Bugt blev der fra 1960’erne og frem planlagt ti helt nye bysamfund, som skulle aflaste det stadigt voksende København. Forstæderne langs Køge Bugt har efterhånden dannet ramme om flere generationers liv, men få ved, hvordan byerne blev tænkt, planlagt og udført.

Bor du selv i en forstad? Stop op og se på din by med nye øjne…