Tegneskole

Undervisningsforløb til grundskolen

Vi tilbyder tværfaglige undervisningsforløb, som styrker børns læring gennem et sanseligt møde med fortiden i autentiske omgivelser.

Greve Museum tilbyder vi 5 tværfaglige forløb for de yngre klasser og dertil et forløb for udskolingen.

En skoledag i år 1900                   1 - 5 klasse    Historie, dansk

På besøg i klædeskabet                 0 - 2. klasse   Dansk

Rabalderleg, gamle lege og spil      0 -6. klasse    Historie, idræt

Påske og forårstraditioner              0 - 3. klasse   Dansk, historie, kristendom

Fastelavn på Hedeboegnen            0 - 5. klasse   Dansk, historie, kristendom

Velfærdsdrømme                          7 -10. klasse  Historie, samfundsfag

 ___________________________________________

Mosede Fort tilbyder vi 5 forskellige tværfaglige forløb


Krigens Valg                                         2 - 5. klasse   Historie, dansk

Udsigt til krig - matematik på fortet       5 - 10. klasse  Historie, matematik

Klar til kamp - idræt på fortet                0 - 10. klasse  Historie, idræt

Sidste nyt og censur                            5 - 10. klasse   Historie, dansk
- journalist på fortet                             

Neutralitetens balancegang                  7 - 10. klasse    Historie, samfundsfag
– et dilemmaspil                                  


Læs mere om  tilbuddene på Mosede fort her