_KA48881.jpg

Fra mandag d. 2. til fredag d. 6. juli kl. 10-13

På denne sommerskole tager vi udgangspunkt i Greve Museums aktuelle udstilling. Vi vil arbejde med at tegne rum, møbler, mennesker og klæder. Efter et kort dagligt oplæg om lidt teknik, begiver eleverne sig ud i samlingen og tegner udsnit af udstillingen. Jeg bevæger mig rundt mellem eleverne og hjælper med de udfordringer, der må være.

Der er ingen krav til færdigheder, men jeg lægger vægt på, at alle elever bliver introduceret til en række begreber, som de frit kan fortolke i løbet af ugen.

Plan for ugen:

Mandag: Introduktion til materialerne og museet.
Tirsdag: Om at tegne rum - perspektivtegning i børnehøjde.
Onsdag: Om at se og tegne møbler, figurer og beklædning i et rum.
Torsdag: Lys og skygge: Hvor kommer lyset fra, og hvor ligger skyggerne.
Fredag: Parafrase: Dagens opgave er at lave en gendigtning af et maleri eller udsnit af udstillingen efter eget valg.

Der er lagt op til at eleverne kan vælge mellem at tegne på den samme tegning hele ugen, lave mange skitser eller fortolke løbende på udstillingen. Hvis det giver mening for eleverne, forbeholder jeg mig ret til at bytte om på elementerne i undervisningsplanen.

Der tildeles pladser efter først til mølle-princippet. Man er optaget på holdet, når der er kommet en bekræftelse fra skolen og pengene efterfølgende er blevet indbetalt.

Tegneskolen arrangeres af Billedskolen/Den Musiske Skole i Greve og afholdes på Greve Museum. 

Tilmeldingsfrist onsdag d. 20. juni 2018. Tilmelding til cau@greve.dk - Ved spørgsmål kontakt Den Musiske Skole på 43973460