Velfærdsdrømme

Kontakt

Greve Museum
Bækgårdsvej 9
2670 Greve
43 40 40 36
museum@greve.dk

Permanent udstilling om Greve i det 20. århundrede

Ny permanent udstilling

Hidtil har gæster på Greve Museum kunnet fordybe sig i historien om Greve i 1800-tallet. Det har imidlertid i mange år været et stort ønske hos både greveborgere og medarbejderne på museet, at besøgende også kunne lære mere om Greve i 1900-tallet, og med åbningen af den nye permanente udstilling ”Velfærdsdrømme – Greve i det 20. århundrede”, bliver det nu muligt. Udstillingen er åben for publikum fra tirsdag d. 8. oktober, og vil man gerne have en introduktion til den, kan man deltage i en omvisning onsdag d. 9. oktober kl. 15, hvor museumsinspektør Kirsten Egholk viser rundt i den nyåbnede permanente udstilling og fortæller om Greves udvikling i det forrige århundrede.

De tre tilflytningsbølger
Der er tre tilflytningsbølger, der alle har skabt forandring og udvikling i Greve i det 20. århundrede, og disse er udstillingen bygget op omkring. I den første bølge fra 1900-tallets begyndelse og frem til 1950´erne valfartede københavnere til strandene ved Køge Bugt for at holde ferie. Den anden bølge var efterkrigstidens folkevandring fra by til forstad i 1960’erne, hvor øget velstand muliggjorde drømmen om egen bolig. I den tredje bølge fra 1970’erne og frem flyttede mange nye borgere ind i de sociale boligbyggerier, og velfærdsinstitutioner blev bygget.

Udstillingen er skabt i dialog med 50 greveborgere, som gennem flere år givet deres besyv med i forhold til deres oplevelse af den hastige udvikling, som Greve gennemgik fra slutningen af 1950´erne og frem. Man kan således bl.a. læse borgerportrætter om købmandsbutikker ved Mosede strand (bølge 1), selvbyggere af parcelhuse (bølge 2) og flygtninge fra Irak (bølge 3).

Danmark – en velfærdsstat
Et stort gennemgående tema i udstillingen er begrebet velfærd. Megen af den omsorg, som familierne eller lokalsamfundet tidligere tog sig af, blev nemlig i løbet af det 20. århundrede overtaget af offentligt ansatte. Velfærdsstaten blev udbygget, skat blev indkrævet, og velfærdsgoder blev fordelt ud fra principper om lige sociale, sundheds- og uddannelsesmæssige muligheder. Der blev bygget børne- og uddannelsesinstitutioner og plejehjem til kommunens borgere, i takt med at befolkningstallet steg. Med velfærden fulgte forpligtelser til at tage arbejde og uddannelse og til at modtage råd om sundhed og lukke det offentlige ind i sit hjem. Alt dette og meget mere kan man lære mere om i udstillingen på Greve Museum.

 

Sidst opdateret: 05. december 2013   |   Kommentar til sideansvarlig