Holdet er sat

Kontakt

Greve Museum
Bækgårdsvej 9
2670 Greve
43 40 40 36
museum@greve.dk

Stærkt team til udstillingen "På kanten af krig" på Mosede Fort

Greve Museum har nu ansat en række topkvalificerede medarbejdere til at skabe den nye museumsudstilling i kasematten på Mosede Fort.

Jeg er rigtig glad for og stolt over, at det er lykkedes os at ansætte både meget kompetente historikere, en erfaren udstillingsarkitekt og yderligere tilknytte solide kompetencer fra nuværende medarbejdere på Greve Museum. Nu kan vi sætte fuld fart på alle de mange elementer i opbygningen af udstillingen og forberedeformidlingen, siger museumschef Henriette Buus, som understreger, at nedtællingen er begyndt: Om 8 måneder, d. 6. august 2014 åbnes udstillingen og dermed det nye Museumsmiljø Mosede Fort.

Hans Henrik Appel tiltrådte pr. 1. december stillingen som museumsinspektør. Han kommer fra en stilling som uddannelsesleder i Organisationen Danske Museer og er uddannet i historie fra Københavns Universitet, har en dr. phil. grad fra 1999 og var museumsinspektør på Tøjhusmuseet fra 1996 til 2009. Han er næstformand i censorkorpset for historie ved landets universiteter, og derigennem har han opdyrket et stort nationalt og internationalt netværk blandt både museer og universiteter.

Morten Tinning er ansat pr. 1. december som kulturhistoriker og kommer fra en fast stilling i Fredericia, hvor han har arbejdet med forskning og formidling af Fredericia Vold. Han har tidligere været ansat på Statens forsvarshistoriske Museum, hvor han blandt andet var med til at digitalisere kildemateriale for Københavns Befæstning og i den forbindelse arbejdede med første verdenskrig. På Tøjhusmuseet var han projektchef i etableringen af særudstillingen Den fjerne krig, som handlede om det danske engagement i Afghanistan.

Lars Haastrup, som er udstillingsarkitekt, startede d. 1. november og er ansat frem til 1. september 2014. Han er en af de meget velrenommerede udstillingsarkitekter i det danske museumsmiljø og har tidligere været leder af Nationalmuseets tegnestue. I de sidste 24 år har Lars haft egen tegnestue og lavet udstillinger for en lang række museer, bl.a. den nyligt åbnede udstilling, Velfærdsdrømme på Greve Museum.

Linda Varmer, som efter et par års pause har valgt at fortsætte sin karriere som udstillingsarkitekt, assisterer udstillingsarkitekt Lars Haastrup i de mange tegne- og udbudsopgaver, der er forbundet med opbygning af udstillingen.

Louise Kofod Ahmt, cand.mag. i historie og kommunikation, tiltræder pr. 1. april 2014 stillingen som personlig formidler på Museumsmiljø Mosede Fort. Hun har gennem en årrække været ansat på Greve Museum og har bl.a. været koordinator på et didaktisk forsknings- og udviklingsprojekt om Danmark under første verdenskrig.

Lone Njor Hulth er fortsat ansat som projektleder for at fortsætte arbejdet med bl.a. fundraising til den videre udbygning af museumsmiljøet. Hun skal desuden tage sig af markedsføringen, som nu intensiveres op til åbningen. Sidstnævnte er en opgave, som en deltids kommunikationsmedarbejder skal hjælpe med i de kommende 10 måneder. Den stilling forventes besat inden årets udgang.

Endelig er det blevet muligt, at museumschef Henriette Buus anvender halvdelen af sin tid på at realisere udstillingen og det nye museum, da Greve Museum har ansat en ny administrationschef, Thomas Nissen. Henriette Buus har været initiativtager gennem mange år i såvel den kulturhistoriske som formidlingsmæssige forskning.

I august 2014 åbner udstillingen På kanten af krig – Neutralitet mellem krig og velfærd i Mosede Forts kasemat i 100 året for starten af første verdenskrig. Med denne kulturhistoriske udstilling bliver første fase af Museumsmiljø Mosede Fort – Danmark 1914-18 sat i søen. Det nye museumsmiljø med nationale og internationale ambitioner drives af Greve Museum. Greve Kommune har finansieret renoveringen af den fredede kasemat. Region Sjælland, Bikubenfonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden støtter opbygningen og formidlingen af udstillingen og museumsmiljøet.

Billedtekst:Udstillings-teamet er i gang i det midlertidige projektkontor, mens kasematten på Mosede Fort renoveres.Fra højre: Lars Haastrup, Linda Varmer, Morten Tinning, Henriette Buus, Hans Henrik Appel, Louise Kofod Ahmt og Lone Njor Hulth

Sidst opdateret: 03. februar 2017   |   Kommentar til sideansvarlig